Animal Kingdom (2016) (da)

Animal Kingdom 2016

Animal Kingdom Download - Da Jos­hu­as mor dør af en over­do­sis, flyt­ter den få­mæl­te te­e­na­ger ind hos sin mor­mor, "Smurf" Cody, og hen­des søn­ner. Der­med lan­der Jos­hua midt i en af Mel­bour­nes skrap­pe­ste bank­rø­ver­fa­mi­li­er, som bed­ste­moren sty­rer med hård hånd. Kri­mi­nal­be­tjen­ten Leck­ie for­sø­ger at bru­ge Jos­hua til at væl­te Cody-syn­di­ka­tet, og få ham ud af den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne. Imens bli­ver den psy­ko­pa­ti­ske æld­ste søn Pope sta­dig mere pa­ra­noid og far­lig.
  • gratis streaming
  • fuld episode
  • se serier
  • se online